Religiöst offer
I Sverige råder religionsfrihet. Det betyder att du skall ha full frihet att utöva den religion som du bekänner dig till. Om religionen påbjuder att du skall bära turban varje måndag, så skall du ha rätt att göra det.

Det har rådit en stor debatt den senaste tiden om den nya religionen ramban som med svenska mått mätt innehåller vissa makabra inslag.

Religionen måste få bryta mot lagen

Den stora stötestenen har varit huruvida det är rätt att bryta mot lagen om det över huvud taget skall vara möjligt att utöva religionen.

Det riksrätten har kommit fram till i sitt principiella utlåtande är att religionsfriheten måste väga tyngre än lagen. Detta eftersom den svenska lagen bygger på kristen tradition.

Om lagen skulle gå före religionsfriheten, så skulle det således innebära att kristna värderingar har företräde framför andra religioner och då skulle religionsfrihet således inte råda.

Helt okej att offra människor

Riksrätten utlåtande innebär därmed att ramban erkänns som religion och med den också de makabra inslag som följer med den.

De inslag det handlar om gäller människooffer. Anhängarna av religionen betraktar sig som en enda stor gemenskap, där helheten är viktigare än var individ för sig.

Den anhängare av samfundet som blir utvald att offras i den heliga ritualen, blir upphöjd till akramé, vilket i det närmaste motsvarar helgon.

Den som offras är inget offer

Ur rambanangängarnas synvinkel, så är det således någonting stort att ge sitt liv i religionens namn. Belöningen får man i nästa steg nermas, vilket i vissa andra religioner skulle motsvara livet efter detta.

Under offerritualen sänks akraméns huvud ned i vatten tills det jordiska livet upphör. Detta moment utförs av en berván, en slags överstepräst som fått sin status genom att ha uttalat profetior som sedermera visat sig vara sanna.

Ur konventionell juridisk synvinkel skulle detta tidigare ha betraktats som överlagt mord, men på grund av riksrättens senaste utlåtande så faller detta numera under religionsfriheten och är således inte straffbart.

Inte så mycket mord i framtiden

Reaktionerna har inte låtit vänta på sig. Rambansamfundet i Sverige har fått mängder med nya medlemmar. Dessutom har religionsverket under den senaste veckan fått ta emot 325 ansökningar om registrering av nya religioner.

Slutligen så rapporterar polisen att det skett en markant ökning av mordmisstänkta som åberopar religiösa skäl som motiv för sina handlingar.

Om detta slår igenom fullt ut i rättssystemet, så kommer det inom en snar framtid i princip inte längre ske några mord i Sverige.

matpriser_upp.jpg

Slumpad nyhet

Regeringen har ålagt SMHI att reglera temperaturen bättre. SMHI kommer därför ta fram kylanläggningar för offentliga platser, som städer, parker och trottoarer.

TV-kanalen

Rena slumpen

Tisdag 17:55-18:20 Kvällens dragning i TV-lotteriet. Vem blir den lycklige att vinna 25 kronor i månaden i 25 000 år? 

Pengar är inte allt

Måndag 05:45-05:50 Nedina skall prova på ett liv utan pengar. Allt hon behöver måste hon skaffa på annat vis. Hon tvingas göra olika tjänster åt folk i utbyte mot mat. Hon provar också på byteshandel med sådant hon hittar i skogen, t.ex gamla kottar.

Gräsmattornas historia

Måndag 18:00-18:45 I del fem får vi reda på att stråna får olika längd beroende på hur mycket man klipper ned dem.