Skriver rapporter
Alla som någon gång blivit avbruten vet hur jobbigt det kan vara att återgå till det man höll på med. Om det dessutom sker på återkommande basis, så kan det till och med driva en till vansinne.

Nu finns det äntligen en möjlighet för de som blir avbrutna att få upprättelse. Det kommer nämligen att vara brottsligt att avbryta pågående aktiviteter mot folks vilja.

Du håller på att skriva en rapport

Säg att du jobbar på ett kontor där du håller på att sammanställa en rapport, vilket kräver din fulla koncentration. Plötsligt står en kollega vid ditt skrivbord och ber om ett råd i en fråga.

När kollegan försvunnit återvänder du till rapporten. Efter några minuter lyckas du uppbåda samma koncentration som du hade innan du blev avbruten.

Strax därefter kommer en annan kollega och frågar var arkivmapparna finns någonstans. När kollegan försvunnit efter tio minuters kallprat, så försöker du återigen återuppta arbetet med rapporten.

Men innan du ens har lyckats relatera till vad det över huvud taget är som du håller med, så kommer nästa kollega och vill diskutera hur ni skall lägga upp taktiken inför mötet i morgon förmiddag.

Vardagsmat att bli avbruten

Detta scenario är vardagsmat för hundra tusentals svenskar på de arbetsplatser som de bevistar dag ut och dag in. Sen kommer chefen och undrar när de skall få ändan ur vagnen.

Det är här som brottsrubriceringen avbrott aktualiseras. Sett ur de avbrytande kollegornas synvinklar, så har de inte gjort något fel – de kan ju knappast känna till vad de andra kollegorna håller på med.

Däremot har den avbrutna arbetaren istället möjlighet att anmäla chefen, eftersom denne inte skapat tillräckliga förutsättningar för att kunna arbeta i fred.

Skyldig att anmäla

Lagstiftaren har i förarbetet till lagen fokuserat på det faktum att de flesta människor har väldigt svårt att själva säga ifrån, eftersom man i regel vill vara andra människor till lags.

Av den anledningen är utgångspunkten att den som drabbas av avbrott inte kommer att göra någon anmälan. Det kommer därför i denna lag att finnas en inbyggd anmälningsplikt, där den som drabbas av avbrott faktiskt kommer att vara skyldig att anmäla detta till polisen.

Straffet för att låta bli att anmäla ett avbrott kommer att vara dryga böter eller fängelse i max två år. Den relativt hårda påföljden har satts för att de avbrutna för en gång skull få ändan ur vagnen och faktiskt anmäla sin chef till polisen.

skldpadda_och_dla.jpg

Slumpad nyhet

Ett år av påfrestningar och stress närmar sig nu sitt slut och äntligen börjar nedräkningen inför en lång och välbehövlig semester. Men för många kommer det bara innebära ännu mer stress.

TV-kanalen

Gräsmattornas historia

Måndag 18:00-18:45 I del fem får vi reda på att stråna får olika längd beroende på hur mycket man klipper ned dem.

Rena slumpen

Tisdag 17:55-18:20 Kvällens dragning i TV-lotteriet. Vem blir den lycklige att vinna 25 kronor i månaden i 25 000 år? 

Extreme survival

Lödag 20:00-20:50 En grupp karismatiska individer skickas ut i Sahara-öken en vecka, utan vare sig mat eller dryck. Nu gäller det att samarbeta för att överleva.