Allt fler jobb avvecklas eller rationaliseras bort. Om en maskin kan göra ditt jobb, så kommer den förr eller senare att göra det om det blir billigare. Om en dator kan ersätta 10 arbetare, så finns det ingen anledning att ha dem kvar bara för att de skall ha sysselsättning. Det är så världen fungerar.

Man kan naturligtvis anföra att det är en dålig utveckling ur mänsklig synvinkel, när folk blir arbetslösa på grund av att tekniken eller pengarna tar över allt mer, men det är så världen fungerar hur man än vrider och vänder.

Men mänskliga värden då?

Man kan hävda att vi behöver ett annat typ av samhälle, där mänskliga värden kommer före ekonomiska och där det inte är plånboken som styr hur vi skall leva våra liv. Där man kan satsa på andra intressen och försörja sig på dem, än bara de intressen som går att sälja för pengar. Men det är inte så världen fungerar.

Datorer och maskiner har skapat många nya jobb som inte fanns tidigare, men likväl; allt som kan automatiseras kommer i slutändan att göra det. Det betyder att de enklare jobben alltid kommer att försvinna, samtidigt som de arbetsuppgifter som blir kvar per automatik kommer att vara mer komplicerade.

Således kommer utbildningsnivån för alla jobb hela tiden att stiga och utslagningen öka för allt fler människor som vare sig har förmåga eller ork att matcha framtidens krav. Allt fler personer kommer att stå utanför den reguljära arbetsmarknaden och måste därmed försörjas av dem som har lyckan att vara kompetenta nog att vara kvalificerade för framtiden.

När utanförskapet når sin gräns

Man behöver ju knappast vara mattesnille för att räkna ut att den här utvecklingen är totalt ohållbar om vi skall fortsätta hantera den på ett traditionellt ekonomiskt vis. Alla vill väl att tekniken skall underlätta vår vardag och göra livet lite enklare. Men om alla de som inte bidrar till samhället i ekonomiska termer kategoriseras som arbetslösa, så är det en utveckling vi kan ta och förpassa till forntiden.

Låt utvecklingen gå framåt, men låt den gagna alla människor, inte bara vissa speciellt utvalda som råkar vara duktiga på rätt saker eller som vet med sig att det lönar sig att roffa åt sig så mycket som möjligt. Annars kommer de utslagna förr eller senare att göra uppror när de uppnår den kritiska massan av antal och indignation. Det är så världen fungerar.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

matpriser_upp.jpg

Slumpad nyhet

Har du pengar på något bankkonto? I så fall finns de inte längre kvar.

TV-kanalen

Nyheter vi minns

Söndag 21:00-21:30 Del 84. Rapport 27 september 1996. Repris

Den öppna dörren

Torsdag 23:45-02:30 Serie i sju delar. Lotte och Engla har funnit en dörr som står öppen. Men de vet inte om de vågar gå i genom den. Vart leder den någonstans? Tänk om den slår igen? Och vem är det egentligen som har öppnat dörren...

Äckel-TV

Torsdag 19:15-20:30 Jordgubbar är gott. Men är det lika gott när man haft dem i näsan? Olika ställen testas.