Åtta av tio som drunknar blir blöta. Om du är en av dem, så är risken stor att du också har förolyckats. Hade du däremot hållit dig torr så hade du förmodligen klarat dig visar ny forskning.

Ett forskarlag har gått igenom alla drunkningsolyckor från 2010 och framåt. I åtta fall av tio hade de som förolyckats också blivit blöta. Endast de som i drunkningsögonblicket bar torra kläder klarade sig från att bli blöta.

Starkt samband mellan att drunkna och att bli blöt

Samtliga personer som vid drunkningsögonblicket hade varit blöta, avled slutligen vid själva dödsögonblicket. Av de drunkningsoffer som fortfarande var torra, så inträffade döden långt senare, och då kanske av helt andra orsaker som t.ex syrebrist.

– Här finns alltså en faktor som tidigare varit helt negligerad, säger drunkningsforskaren Alla Pugacheva.

Tidigare har all forskning varit inriktad på att drunkningsoffren kvävs när lungorna tar in vatten. Nu när det står klart att 80 procent av de förolyckade i bokstavlig bemärkelse blivit blöta, så måste i princip all tidigare forskning göras om.

Forskarna tycker till exempel att det är frapperande att man kan dricka ett glas vatten utan att det händer något. När man sedan i princip gör samma sak med hela kroppen i vattnet, så leder det till att man drunknar.

Ofarligt att dricka vatten om man låter bli att spilla

Pugacheva pekar på det faktum att om det skulle vara syrebristen som är boven i dramat, då borde man även drunkna när man dricker ett glas vatten. Men enligt den senaste vattenstatistiken så är det högst 20 procent som drunknar när de dricker vatten.

Pugacheva har tittat på de fall, där en person har drunknat efter att ha druckit ett glas vatten. I åtta fall av tio så hade de som förolyckats på det sättet också blivit blöta. Det rör sig alltså om samma andel som de som förolyckas när de drunknar efter att ha hamnat i vatten, t.ex en sjö.

Man kan således inte förklara drunkning med syrebrist, utan det förefaller vara på det viset att det är graden av våthet som avgör hur mycket man dör. De som avled när de drack ett glas med vatten hade spillt på sig över halva glaset, medan de som klarade sig högst hade fått ett par droppar på sig.

Hade ministern blivit blöt så hade det varit kört

Samma sak med dem som hade drunknat på sjön – de som klarade sig hade i regel inte hunnit bli så blöta. Sveriges drunkningsminister Vattnar Övferhuvud tycker att siffrorna är alarmerande och menar att detta är allvarligt.

– Jag dricker ju vatten varje dag.

Regeringskansliet har också bekräftat att Övferhuvud dricker vatten varje dag, men att han hittills har klarat sig utan att bli blöt. Dock finns det i kansliets diarieföring flera noteringar om att ministern vid olika tillfällen har varit tvungen att byta skjorta på grund av att han spillt på sig.

Dricker vatten

Men detta skall då ha rört sig om vin och något vatten skall inte ha serverats vid dessa tillfällen. Alla Pugacheva tycker att detta ligger i linje med hennes forskning, där det inte finns något som stödjer att man skulle drunkna när man spiller vin.

– Hade det istället serverats vatten på dessa tillställningar, så hade ministern varit död vid det här laget, säger Pugacheva.

soptunna.jpg

Slumpad nyhet

När man ställs inför specifika uppgifter, så är det viktigt att begagna sig utav rätt teknik.

TV-kanalen

April april

Fredag 21:45-22:20 I kvällens avsnitt luras fattiga människor att tro att de har ett stort arv att vänta.

Pengar är inte allt

Måndag 05:45-05:50 Nedina skall prova på ett liv utan pengar. Allt hon behöver måste hon skaffa på annat vis. Hon tvingas göra olika tjänster åt folk i utbyte mot mat. Hon provar också på byteshandel med sådant hon hittar i skogen, t.ex gamla kottar.

Grottfolket

Onsdag 19:40-20:30 I Lavendelgrottan frodas ett litet samhälle där man främst lever på kondenserad fukt och olika mineraler från stenflisor.