Arbetsförmedlingen kommer nu med nya grepp för att säkerställa att deras klienter tas om hand på rätt sätt.

Efter att det avslöjats hur arbetslösa systematiskt utnyttjas på olika företag som arbetsförmedlingen samarbetat med, så kommer förmedlingen i fortsättningen kräva att företagen sköter sig.

– Annars kommer vi och nyper dem i örat, säger Peider Arbeiter på AF:s lokalkontor i Humsele.

För att kontrollera att detta inte bara var ett tilltag från en enskild medarbetare, så gjorde vi en rundringning till 57 kontor runt om i landet. Det visade sig att samtliga svarade att de kommer att nypa företagen i örat om de inte sköter sig.

När vi kontaktar Rudolf Hocharbeiter på AF:s huvudkontor, så bekräftar han att detta är den nya strategin.

– Jag är glad att budskapet har nått ut. Företagen skall inte tro att de kan komma undan hur som helst.

Hur skall ni nypa ett företag i örat?

– Vi kan ju knappast nypa själva företaget i örat, däremot finns det ju olika personer som representerar företaget. I första hand blir det den som handleder den arbetslöse. Hjälper inte det så ger vi oss på avdelningschefen och i slutändan självaste VD:n.

Ni nyper honom i örat?

– Ja, det kommer vi definitivt att göra.

Vid en rundringning till 57 slumpvist utvalda företag runt om i landet, så visar det sig att AF:s nya strategi redan har börjat tillämpas. Reinhart Arbeitsleider på Legoslottet berättar att en representant från Arbetsförmedligen kom och nöp honom i örat så sent som i förrgår.

– Först ringde han och sa att vi skulle sköta oss.

Vad svarade du då?

– Att vi följer lagar och regler.

Vad hände då?

– En halvtimme senare kommer representanten in på mitt kontor. Utan att jag hinner reagera, går han helt sonika fram och nyper mig i örat.

Bokstavligen?

– Japp.

Kommer ni börja sköta er nu?

– Det gör vi redan, vi följer ju gällande lagstifning.

Efter att ha kontrollerat Legoslottets uppgifter så visar de sig stämma. Legoslottet har oklanderligt följt lagar och regler under hela sin verksamma tid. Vi konfronterar AF:s representant med detta.

– Det är möjligt att de följer gällande lagstiftning, men vi jobbar förebyggande.

Så att du nöp Arbeitsleider i örat var i förebyggande syfte?

– Det kan man lugnt säga. Nu lär han sköta sig i fortsättning.

Vi kontrollerade Legoslottets uppgifter, de har följt lagstiftningen oklanderligt i 15 års tid.

– Är det du eller jag som jobbar på Arbetsförmedlingen? Jag kanske skall demonstrera någon av våra metoder.

Representanten går fram och nyper reportern i örat.