Arbetsförmedlingen har sedan länge haft ganska litet fokus på att hjälpa arbetslösa hitta nytt jobb.

Istället har den huvudsakliga inriktningen handlat om att hitta lämpliga sysselsättningar åt utomnordiska invandrare, personer med låg utbildning samt funktionshindrade.

Dessa kategorier bedöms stå så långt från arbetsmarknaden att de i praktiken inte kommer kunna få ett riktigt jobb.

Hårdsatsning på bidrag

Arbetsförmedlingen har i allt större utsträckning satsat hårt på att utveckla bidrags-förmedlar-verksamheten, där man hjälper mindre nogräknade företag att hitta billig arbetskraft till sina skumraskaffärer.

Syftet är att konkurrera ut vanliga anställda mot bidragsjobbare och för detta ändamål smider man ett finmaskigt nät som sprider sig på alla nivåer i samhället.

Målet är att alla människor i samhället i slutändan skall utföra aktiviteter på bidragsbasis. På så sätt skall arbetsförmedlingen få full kontroll över allt och alla.

Hårdsatsning på piska

För att uppnå detta måste arbetsförmedlingen verka för att generellt sänka människors kompetens och självkänsla. Arbetsförmedlingen skall i hög grad gå ut och missionera för denna ståndpunkt på arbetsplatser och studiesäten.

Styrningen av bidragstagarna kommer främst ske enligt morot-och-piska-principen. Dock kommer man inte använda sig av morots-komponenten i denna princip eftersom den kostar för mycket pengar.

För att kunna uppbära bidrag måste följande vara uppfyllt:

 • Måste delta i söka-jobb-kurser
 • Får inte ha kontakt med andra bidragstagare
 • Får inte vara fullt frisk
 • Får inte ha formell kompetens
 • Får inte ta egna initiativ
 • Får inte prata med kunder
 • Får inte ha något ansvar
 • Får inte vara självgående
 • Får inte ha ambitioner till ett riktigt jobb
 • Får inte utföra något riktigt arbete
 • Får inte sitta vid datorn
Hårdsatsar på söka-jobb-kurser

Det övergripande målet är alltså att alla människor i slutändan skall uppfylla dessa krav. Detta kommer främst uppnås genom söka-jobb-kurser. Dessa kurser är kärnan i arbetsförmedlingens verksamhet och syftar till att:

 • Utveckla förmågan att delta i söka-jobb-kurser
 • Sänka de krav man har på ett riktigt arbete
 • Förstå att söka-jobb-kurser är själva målet
 • Matcha arbetssökande mot lämpliga söka-jobb-kurser
 • Förbereda inför nästa söka-jobb-kurs

Arbetsförmedlingen räknar med att samtliga arbetssökande kommer att vara placerade i bidragsberättigande söka-jobb-kurser senast 2050.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

matpriser_upp.jpg

Slumpad nyhet

När man skaffar husdjur måste man skriva på ett kontrakt där man förbinder sig att inte vara kriminell så länge man har husdjur. Detta för att inte husdjuret skall smittas och också bli kriminellt.

TV-kanalen

Extreme survival

Lödag 20:00-20:50 En grupp karismatiska individer skickas ut i Sahara-öken en vecka, utan vare sig mat eller dryck. Nu gäller det att samarbeta för att överleva.

Pengar är inte allt

Måndag 05:45-05:50 Nedina skall prova på ett liv utan pengar. Allt hon behöver måste hon skaffa på annat vis. Hon tvingas göra olika tjänster åt folk i utbyte mot mat. Hon provar också på byteshandel med sådant hon hittar i skogen, t.ex gamla kottar.

April april

Fredag 21:45-22:20 I kvällens avsnitt luras fattiga människor att tro att de har ett stort arv att vänta.