Försäkringskassan skärper nu sina regler för vilka som skall vara berättigade till ersättning. Åtstramningen ligger i linje med de riktlinjer som regeringen anför i sin strävan att få fler människor i arbete.

Respelion har granskat regelverket och presenterar nu en lista över vilka åkommor som kommer att vara godkända i fortsättningen.

Koma

Ersättning utgår med 67% av lönen till de som ligger i koma på offentlig vårdinrättning. För att säkerställa att koman inte är medvetslöshet, så måste koman ha varat i två veckor innan ersättning kan utgå. Den drabbade måste själv intyga att hen ligger i koma.

Kronisk minnesförlust

Ersättning utgår med 67% av lönen till de som tappat minnet på offentlig vårdinrättning. För att säkerställa att minnet inte kommer tillbaka, så måste patienten ta medicin som blockerar långtidsminnet. Den drabbade måste ansöka om ersättning innan minnesförlusten träder i kraft för att ersättning skall utgå.

Operation

Ersättning utgår med 67% av lönen till de som genomgår ett kirurgiskt ingrepp på offentlig vårdinrättning. För att ersättning skall utgå, måste patienten vara nedsövd under minst 6 timmar. Den drabbade måste bekräfta med datum, klockslag och signatur när narkosen har börjat verka.

Misshandel

Ersättning utgår med 67% av lönen till de som utsätts för ett misshandelsövergrepp på offentlig inrättning. För att ersättning skall utgå, måste misshandeln äga rum utan motstånd från offrets sida. Den drabbade måste bekräfta med sms att misshandeln har påbörjats.

Allmänna villkor
  1. Den som uppbär ersättning från försäkringskassan får inte kunna genomföra någon som helst aktivitet på egen hand. Visar det sig att man t.ex klarar av att lägga pussel, så skall man söka arbeten där denna förmåga efterfrågas.
  2. Ersättning betalas endast ut om det inte går att få in pengar på annat sätt, t.ex via vänner och bekanta. Dessa skall kunna styrka med hjälp av vittnen och annat bevismaterial att de inte har någon som helst möjlighet att hjälpa den drabbade.
  3. Ersättning betalas endast ut om det kan rättfärdigas utifrån den drabbades aktuella behov. Om man t.ex ligger i koma, så lär man ju knappast få några matkostnader att tala om.
  4. Ersättning betalas endast ut kontant på försäkringskassans utbetalningskontor i Arjeplog. Den ersättningsberättigade måste själv kvittera ut ersättningen under kontorets utbetalningstid tisdagar och torsdagar 8:30-9:30.

matpriser_upp.jpg

Slumpad nyhet

På många företag och organisationer som har flera personer anställda, så är det vanligt att det i praktiken bara finns en enda anställd som tvingas göra hela jobbet. Anledningen är att alla andra utför sidouppgifter som egentligen inte har med saken att göra.

TV-kanalen

Dubbelmördarna

Tisdag 17:30-19:20 Elsa och Stina hämnas på Lisa som har tagit en Barbiedocka utan att fråga först.

Pengar är inte allt

Måndag 05:45-05:50 Nedina skall prova på ett liv utan pengar. Allt hon behöver måste hon skaffa på annat vis. Hon tvingas göra olika tjänster åt folk i utbyte mot mat. Hon provar också på byteshandel med sådant hon hittar i skogen, t.ex gamla kottar.

April april

Fredag 21:45-22:20 I kvällens avsnitt luras fattiga människor att tro att de har ett stort arv att vänta.