Världens länder har olika tillgångar. Vissa har sand, andra har vatten, en del har jord och några har snö. Detta är helt naturligt eftersom omgivningen över jordklotets yta varierar. Skall man dela upp jordklotet i olika länder, så kan rättvisan aldrig handla om vilka naturtillgångar som varje land skall ha. Istället kommer rättvis fördelning i slutändan endast att kunna handla om en sak, nämligen storleken.

Det mest logiska är att alla länder blir lika stora. Det är det mest rättvisa eftersom det ger alla länder samma förutsättningar från start. Nu är det naturligtvis ett par personer som genast protesterar och påpekar att det i alla fall blir orättvist, eftersom det blir olika stor yta per person.

Detta är dock helt ovidkommande, eftersom det är upp till det enskilda landet att skapa rätt förutsättningar för en lämplig befolkningstillväxt. För få människor i ett land ger arbetskraftsbrist och för många individer ger otillräcklig försörjning. Varje land måste således hitta sin egen balans i denna delikata ekvation.

Men naturtillgångarna då?

Många kommer dock säkert ha svårt att acceptera den i mångas ögon snedvridna fördelningen av naturtillgångar. Även om alla länder är lika stora på millimetern, så kommer vissa länder flöda över av vatten, medan andra inte får en droppe. En del får bördig jordbruksmark med fyra skördar per år, medan några stackare får nöja sig med att äta gräs.

Olika länder – olika naturtillgångar

Detta kan ju tyckas vara olika förutsättningar och det är naturligtvis helt korrekt iakttaget. Det finns över huvud taget ingen poäng i att alla länder har samma förutsättningar. Vad skall vi i så fall med olika länder till? Det viktiga är att alla länder är precis lika stora, för annars blir det krig.

Dela en kaka

Tänk dig själv att du och din bror skall dela på en kaka. Brodern får två tredjedelar av kakan medan du själv får nöja dig med den återstående tredjedelen. Hur kul är det? Ponera istället att ni får olika kakor. Du får ett havreflarn och han får en mazarin. Olika kakor, men båda goda på sitt sätt.

Gillar du inte mazarin? Tråkigt för dig i så fall. Det är inget fel på mazariner. Miljontals människor äter dem dagligen. Lär dig älska dem du också, så skall du se att livet blir mycket bättre. Olika smaker har ju olika förutsättningar, men alla är bra på sitt sätt. Precis som länder. De är också bra på sitt sätt – så länge de har olika förutsättningar och är precis lika stora.